Magister
Olympia
Olympia

Welkom op Olympia!

Olympia, gelijke kansen voor iedereen!
 
Op Olympia geloven we in onze leerlingen. Ieder met zijn of haar eigen talenten en drijfveren. Wij zijn er om jou te helpen die te ontwikkelen. Op een veilige school, waar het op weg naar je diploma
ook nog eens gewoon leuk is.

Informatie met betrekking tot het coronavirus

Stand van zaken 6 april 2020
In tegenstelling tot het bericht van 1 april 2020, worden de schoolexamens al vanaf woensdag 6 mei 2020 op school ingepland. De ouder(s)/verzorger(s) hebben hierover vandaag een mail ontvangen.

Stand van zaken 1 april 2020
Vandaag zijn op school diverse afspraken gemaakt over, onder meer, de afronding van het schoolexamen, het verzorgen van online lessen via een lesrooster voor leerjaar 3, de invulling van de dagen direct na de meivakantie en de bevorderingsnormen voor leerjaar 1, 2 en 3. Hierover hebben de ouder(s)/verzorger(s) een brief gemaild gekregen. Deze brief is ook op de website te vinden bij 'Brieven' op het tabblad 'Ouders'.

Stand van zaken 31 maart 2020
De overheid heeft bekend gemaakt dat de scholen tot en met 28 april gesloten blijven. Dit betekent voor Olympia dat er tot de meivakantie geen onderwijsactiviteiten op school zullen zijn. 

Stand van zaken 25 maart 2020
De reizen naar Londen en Parijs kunnen dit schooljaar niet doorgaan. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die aan deze reizen zouden deelnemen, worden binnenkort geïnformeerd over het terugbetalen van de aanbetalingen.

Stand van zaken 24 maart 2020
De overheid heeft vandaag aangekondigd dat de centrale examens (CE en CSPE) dit schooljaar niet doorgaan. Vandaag hebben alle ouders via Magister een brief gehad, waarin het toegenomen belang van het goed afronden van het schoolexamen (alle toetsen van het PTA) wordt toegelicht. Deze brief staat ook bij 'Brieven' op het tablad 'Ouders' op de website.

Onderwijs op afstand
De brief over de invulling van het onderwijs op afstand (via Teams) staat bij 'Brieven' op de website. 
Klik hier voor de handleiding van Teams. Mochten er problemen zijn bij het gebruik van Teams, dan kunnen vragen gemaild worden naar icthelpdesk.oly@huygenscollege.nl. De mail wordt zo snel mogelijk beantwoord.
Alle opdrachten die de leerlingen moeten maken, worden in Teams geplaatst. Om de leerlingen te helpen met het plannen van hun schoolwerk, worden de inleverdata van de opdrachten ook in Magister vermeld.
Binnenkort starten we ook met het maken van school toetsen via teams. hoe je zo'n toets moet maken en inleveren lees je hier.

Afspraken binnen school
Binnen de school gelden de hygiënerichtlijnen van het RIVM:
was je handen regelmatig;
nies of hoest in de binnenkant van je elleboog en
gebruik papieren zakdoekjes.

Daarnaast wordt het geven van handen of zoenen vermeden.

Schoolgebouw OlympiaChristiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven