Magister
Olympia
Olympia

Welkom op Olympia!

Olympia, gelijke kansen voor iedereen!
 
Op Olympia geloven we in onze leerlingen. Ieder met zijn of haar eigen talenten en drijfveren. Wij zijn er om jou te helpen die te ontwikkelen. Op een veilige school, waar het op weg naar je diploma
ook nog eens gewoon leuk is.

Informatie met betrekking tot het coronavirus

Stand van zaken 8 september 2020
Vandaag hebben alle ouders via Magister een brief ontvangen met daarin informatie over de afwezigheid van enkele collega's en het belang van het testen op het coronavirus bij (milde) klachten. Daarnaast zijn de ouders geïnformeerd over de reizen naar Londen en Parijs van dit schooljaar. Beide brieven zijn ook te vinden op de website, op het tabblad 'Ouders' en dan bij 'Informatie'.

Stand van zaken 26 augustus 2020
De school gaat een drietal ondersteuningsprogramma's aanbieden om de leerachterstanden bij leerlingen als gevolg van de coronacrisis in te lopen. Vandaag hebben alle ouders hierover een brief ontvangen via Magister. Deze brief is ook te vinden op de website, op het tabblad 'Ouders' en dan bij 'Informatie'.

Stand van zaken 20 augustus 2020
Voor de leerlingen start het schooljaar weer op 25 augustus 2020. In het belang van de gezondheid van iedereen binnen de school, gelden er extra afspraken. In de brief die vandaag naar alle ouders is gemaild, staan deze extra afspraken. Deze brief is ook te vinden op de website, op het tabblad 'Ouders' en dan bij 'Informatie'.

Afspraken binnen school
Binnen de school gelden de hygiënerichtlijnen van het RIVM:
was je handen regelmatig;
nies of hoest in de binnenkant van je elleboog en
gebruik papieren zakdoekjes.

Daarnaast wordt het geven van handen of zoenen vermeden.

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven