Magister

Aanmelden

Voor ouders groep 8
Wij vinden het fijn om met zowel ouders als kinderen  kennis te maken. Kom samen om je in te schrijven. Het is belangrijk voor ouders dat u het blauwe aanmeldformulier van de basisschool en het Burger Service Nummer van uw kind meeneemt naar het aanmeldgesprek.
 
Bij de plaatsing van uw kind op onze school wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Het advies van de basisschool moet  passen binnen de op Olympia aangeboden niveaus. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij onze mogelijkheden, zullen wij in overleg gaan met andere scholen om uw kind daar geplaatst te krijgen.

Voor ouders instroom leerlingen    
Wilt u uw kind aanmelden voor een van de andere leerjaren? Neemt u dan telefonisch contact op met onze school. Wij maken graag een afspraak met u voor een gesprek. Het is mogelijk dat er binnen het door u gewenste leerjaar, niveau en eventueel profiel, geen plaats meer is voor nieuwe leerlingen. Dit is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en het aantal leerlingen in de klas, in combinatie met de verschillende ondersteuningsbehoeften van die leerlingen.

Olympia staat voor je klaar, want wij geloven in elke leerling. Wij helpen en begeleiden je op Olympia, zodat jij je kunt ontwikkelen en uiteindelijk een vmbo diploma haalt. 
Op Olympia zijn de volgende brugklassen:
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-theoretisch
havo

Aanmelddagen en tijden
Maandag 2 maart 2020 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Dinsdag 3 maart 2020 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Woensdag 4 maart 2020 16.00-17.00 uur

Vooraanmeldingen (voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte):
Maandag 3 februari 2020 tot en met vrijdag 7 februari 2020 elke dag tot 17.00 uur of op afspraak.

Aanmelden vergeten of elders uitgeloot?
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 040-2519652.

Open dag

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven