Magister

Aanmelden

Voor ouders groep 8
Wij vinden het fijn om met zowel ouders als kinderen kennis te maken. Kom daarom samen om in te schrijven. Het is belangrijk dat u het blauwe aanmeldformulier van de basisschool en het Burger Service Nummer van uw kind meeneemt naar het aanmeldgesprek.
 
Bij de plaatsing van uw kind op onze school wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Het advies van de basisschool moet  passen binnen de op Olympia aangeboden niveaus. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij onze mogelijkheden, zullen wij in overleg gaan met andere scholen om uw kind daar geplaatst te krijgen.

Op Olympia zijn de volgende brugklassen:
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-theoretisch
havo

Vooraanmeldingen (voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)
Maandag 3 februari 2020 tot en met vrijdag 7 februari 2020 elke dag tot 17.00 uur of op afspraak.

Aanmelddagen en tijden
Maandag 2 maart 2020 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Dinsdag 3 maart 2020 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Woensdag 4 maart 2020 16.00-17.00 uur

Aanmelding voor andere leerjaren    
U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met onze school. Wij maken graag een afspraak met u voor een gesprek. Het is mogelijk dat er binnen het door u gewenste leerjaar, niveau en eventueel profiel, geen plaats meer is voor nieuwe leerlingen. Dit is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en het aantal leerlingen in de klas, in combinatie met de verschillende ondersteuningsbehoeften van die leerlingen.

Open dag

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven