Identiteit

Olympia is een Christelijke school voor voortgezet onderwijs. Onze inspiratie halen we uit de Christelijke traditie en de bijbehorende waarden; eerlijk en rechtvaardig handelen, we zijn vergevingsgezind (fouten maken mag) en we zijn barmhartig, dat betekent dat we op Olympia goed zijn voor elkaar.  Deze waarden herkennen we ook in andere geloofsovertuigingen. Ze vormen op Olympia de basis van hoe iedereen met elkaar om wil gaan. In het identiteitsplan is beschreven hoe we daar binnen Olympia inhoud aan geven.

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven