Maatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen.

Ilse de Jongh is als schoolmaatschappelijk werker werkzaam op onze school. Ze biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of docenten en voert gesprekken met alle betrokkenen. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is en vindt verwijzing plaats.

Enkele voorbeelden van problemen waarbij Ilse de Jongh hulp kan bieden:  

Aanmelding voor schoolmaatschappelijk werk verloopt altijd via het zorgteam.

Contactgegevens Ilse:
Tel: 06 - 27 32 94 84 
i.d.jongh@lumenswerkt.nl
aanwezig op woensdagmorgen en donderdag

Meer informatie? Kijk eens op: www.jouwhulponline.nl

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven