Aanmelden

Voor ouders groep 8
Wij vinden het fijn om met zowel ouders als kinderen kennis te maken. Kom daarom samen om in te schrijven. Het is belangrijk dat u het blauwe aanmeldformulier van de basisschool en het Burger Service Nummer van uw kind meeneemt naar het aanmeldgesprek.
 
Bij de plaatsing van uw kind op onze school wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Het advies van de basisschool moet  passen binnen de op Olympia aangeboden niveaus. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij onze mogelijkheden, zullen wij in overleg gaan met andere scholen om uw kind daar geplaatst te krijgen.

Op Olympia zijn de volgende brugklassen:
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-theoretisch

Aanmelddagen en tijden
Maandag 1 maart 2021 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Dinsdag 2 maart 2021 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Woensdag 3 maart 2021 16.00-17.00 uur
Donderdag 4 maart 2021 16.00-17.00 uur
Vrijdag 5 maart 2021 16.00-17.00 uur

Extra ondersteuningsbehoefte
Wanneer de basisschool heeft aangegeven dat uw kind op het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft, dan zouden we het fijn vinden wanneer u in de periode van 1 november 2020 tot  en met 26 februari 2021 een mail stuurt aan onze ondersteuningscoördinator, mevrouw Van der Zanden (zdn@huygenscollege.nl).
 
Aanmelding voor andere leerjaren    
De aanmeldingen voor leerjaar 2, 3 en 4 lopen tot en met 28 mei 2021
Voor aanmeldingen voor leerjaar 2 kunt u contact opnemen met mevrouw Van Kimmenade kim@huygenscollege.nl
Voor aanmeldingen voor leerjaar 3 en 4 kunt u contact opnemen met de heer Van der Meeren: mrn@huygenscollege.nl

Het is mogelijk dat er binnen het door u gewenste leerjaar, niveau en eventueel profiel, geen plaats meer is voor nieuwe leerlingen. Dit is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en het aantal leerlingen in de klas, in combinatie met de verschillende ondersteuningsbehoeften van die leerlingen. Na 28 mei 2021 kunt u niet meer aanmelden. Wel kunt u contact opnemen en uw gegevens achterlaten (naam, telefoonnummer, gewenst leerjaar, leerweg en profiel). Indien er plaats is, zullen we vervolgens met u contact opnemen. 

Beschikbare plaatsen voor nieuwe leerlingen in leerjaar 2, 3 en 4
Op dit moment is de plaatsingsruimte nog niet bekend.

Open dag

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven