Magister

Aanmelden

Voor ouders groep 8
Wij vinden het fijn om met zowel ouders als kinderen kennis te maken. Kom daarom samen om in te schrijven. Het is belangrijk dat u het blauwe aanmeldformulier van de basisschool en het Burger Service Nummer van uw kind meeneemt naar het aanmeldgesprek.
 
Bij de plaatsing van uw kind op onze school wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Het advies van de basisschool moet  passen binnen de op Olympia aangeboden niveaus. Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij onze mogelijkheden, zullen wij in overleg gaan met andere scholen om uw kind daar geplaatst te krijgen.

Op Olympia zijn de volgende brugklassen:
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-theoretisch
havo

Vooraanmeldingen (voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)
Maandag 3 februari 2020 tot en met vrijdag 7 februari 2020 elke dag tot 17.00 uur of op afspraak.

Aanmelddagen en tijden
Maandag 2 maart 2020 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Dinsdag 3 maart 2020 16.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
Woensdag 4 maart 2020 16.00-17.00 uur

Aanmelding voor andere leerjaren    
De aanmeldingen voor leerjaar 2, 3 en 4 lopen tot en met 29 mei 2020
Voor aanmeldingen voor leerjaar 2 kunt u contact opnemen met mevrouw Van Kimmenade kim@huygenscollege.nl
Voor aanmeldingen voor leerjaar 3 en 4 kunt u contact opnemen met de heer Van der Meeren: mrn@huygenscollege.nl

Het is mogelijk dat er binnen het door u gewenste leerjaar, niveau en eventueel profiel, geen plaats meer is voor nieuwe leerlingen. Dit is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en het aantal leerlingen in de klas, in combinatie met de verschillende ondersteuningsbehoeften van die leerlingen. Na 29 mei 2020 kunt u niet meer aanmelden. Wel kunt u contact opnemen en uw gegevens achterlaten (naam, telefoonnummer, gewenst leerjaar, leerweg en profiel). Indien er plaats is, zullen we vervolgens met u contact opnemen. 

Update 29 mei 2020
Op dit moment zitten vrijwel alle niveaus van alle leerjaren vol. Voor leerjaar 2 vmbo-t zijn nog 5 plaatsen beschikbaar. Voor leerjaar 2 vmbo-kader wordt een extra klas samengesteld indien er nog 17 leerlingen aangemeld worden, die ook plaatsbaar zijn op onze school.

Open dag

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven