Afwezigheid melden

Uw kind afwezig en weer aanwezig melden
U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 040-2574951 (optie 1), of mailen naar het emailadres afwezigmelden@huygenscollege.nl voor:

Wanneer uw kind weer terug naar school komt, stuurt u weer een mail naar ditzelfde emailadres.

Zowel in de mail, als bij het telefoongesprek, geeft u de reden voor de afwezigheid, uw naam, de naam van uw kind, de klas van uw kind, de dag en de tijden waarop uw kind afwezig is aan.

 

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven