Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
Alle activiteiten op onze school zijn gratis voor leerlingen. De deelname aan de activiteiten is wel verplicht. Onze school vraagt met ingang van augustus 2023 geen vrijwillige ouderbijdrage meer aan de ouders.

Alle leerlingen maken op school gebruik van een eigen kluisje. De sleutel hiervoor wordt gratis beschikbaar gesteld. Bij verlies of het niet inleveren van de kluissleutel wordt wel €20,- in rekening gebracht.
 

Excursies 2023-2024


Leerjaar 1 

Leerjaar 2 

Leerjaar 3 

Leerjaar 4 

Tegemoetkoming in de studiekosten
Ouders kunnen voor de studiekosten van hun kind(eren) een tegemoetkoming aanvragen bij de IB-Groep. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Als u al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Als u voor het eerst een tegemoetkoming wilt aanvragen, kiest u op de internetsite
www.duo.nl eerst Studiefinanciering en daarna Tegemoetkoming ouders.

Financiële ondersteuning
Bij de volgende instanties kunt u meer informatie vinden over financiële hulp: 

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven