ICT en E-mail

E-mail
Zolang je bij ons op school zit krijg je een e-mailadres vanuit de school. Hier kun je altijd gebruik van maken. Je mailbox is bovendien erg groot zodat je er ook veel in kunt bewaren. Inloggen op je e-mail doe je met je leerlingennummer en je wachtwoord. Let op: dit is hetzelfde wachtwoord als van het schoolnetwerk. Open mijn e-mail

Weet je niet meer wat het wachtwoord is? Loop dan even binnen bij de systeembeheerder.

Gedragscode ICT-gebruik

Er zijn bepaalde voorwaarden voor een goed en veilig gebruik van de ICT-mogelijkheden op school.
De afspraken, die voor iedereen gelden, staan in de gedragscode. Deze gedragscode ICT-gebruik is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad.

Gedragscode ICT-gebruik

Christiaan Huygens College | Botenlaan 38 5652 CA Eindhoven | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven
040 - 251 96 52 | olympia@huygenscollege.nl | www.olympiavmboeindhoven.nl

naar boven