Documenten & regelingen ouders & leerlingen

Onderwijs
Schoolplan
Lessentabel
Didactisch Concept
Richtlijnen bevordering
 
Samen zijn we Olympia
Leefregels
Leerlingenstatuut
Schoolveiligheidsplan
Gezonde schoolkantine
 
Extra ondersteuning
Ondersteuningsplan
Schoolondersteuningsprofiel
 
Vakantie
Vakantieregeling
Vakantieregeling 2021-2022
 
Overige regelingen
Regeling schorsing en verwijdering
Regeling omgaan met ernstige misstanden
Regeling ongewenste seksuele intimiteiten en geweld
Reglement Commissie van Beroep examens
Regeling klachten

Privacy en AVG
Privacy en AVG
Privacy statement
Procedure Responsible Disclosure

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven